Budowa lub remont to proces złożony z wielu elementów, których pomyślne wykonanie składa się na końcowy efekt. Jednakże, czasem proces ten może zostać zakłócony z powodu nieoczekiwanych zdarzeń, takich jak awarie lub problemy związane z jakością materiałów budowlanych. Aby zminimalizować takie ryzyko, stosuje się techniki zarządzania ryzykiem.

Identyfikacja zagrożeń
Pierwszym krokiem do minimalizacji ryzyka budowy lub remontu jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń. Należy przeanalizować wszystkie elementy procesu, takie jak harmonogram prac, wybór ekipy budowlanej oraz dostawców i producentów materiałów, których użyjemy na placu budowy. Możliwe zagrożenia należy uwzględnić zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, takie jak zmienne warunki pogodowe i uciążliwości związane z otoczeniem budowy.

Ocena zagrożeń
Po zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń, ważne jest przeprowadzenie ich oceny. Celem jest określenie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia oraz jego wpływu na projekt. Można w tym celu skorzystać z matrycy ryzyka, która pozwoli na rankingowanie zagrożeń według ich stopnia wpływu na projekt oraz szansy, że wystąpią.

Minimalizacja zagrożeń
Aby zmniejszyć ryzyko, może trzeba wprowadzić zmiany w planie działań. Najważniejsze jest wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń, ale kiedy jest to niemożliwe, dobrym rozwiązaniem jest minimalizacja ich wpływu na projekt i działania zapobiegawcze. W tym celu należy wykorzystać narzędzia i techniki zapobiegawcze, takie jak regularne kontrole jakości, przeprowadzanie inspekcji bezpieczeństwa pracy na placu budowy oraz system kontroli i audytów.

Realizacja planu działań
Chociaż zarządzanie ryzykiem często wymaga dodatkowego nakładu pracy, może pomóc w uniknięciu opóźnień lub problemów związanych z budową. Plan działań, który uwzględnia wszystkie potencjalne zagrożenia oraz sposób na ich minimalizację i eliminację, stanowi dobry plan awaryjny. Ważne jest, aby było to dokumentowane, aby wszyscy zaangażowani w proces budowy lub remontu wiedzieli, co należy robić w przypadku pojawienia się zagrożeń.

Podsumowanie
Zarządzanie ryzykiem jest bardzo ważne w przypadku budowy lub remontu. Identyfikacja zagrożeń, ich ocena, minimalizacja oraz realizacja planu działań to kluczowe elementy. Chociaż wymaga to dodatkowych nakładów pracy i czasu, pozwala na uniknięcie opóźnień i problemów związanych z budową.