Ochrona przed pożarami stanowi nieodłączny element bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej oraz innych nieruchomości. Drzwi, bramy oraz ścianki przeciwpożarowe to nie tylko fizyczne bariery, ale również kluczowe elementy, które decydują o losach życia i mienia w przypadku wybuchu ognia.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest nieodłącznym elementem projektowania i utrzymania budynków użyteczności publicznej oraz innych nieruchomości. W przypadku wybuchu pożaru odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe odgrywają kluczową rolę w ochronie życia ludzkiego oraz mienia.

Drzwi, bramy oraz ścianki przeciwpożarowe stanowią integralną część systemu przeciwpożarowego, przyczyniając się do ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia oraz zapewniając drogę ewakuacyjną w przypadku zagrożenia.

Drzwi i bramy przeciwpożarowe

Drzwi przeciwpożarowe są projektowane specjalnie tak, żeby opóźnić rozprzestrzenianie się ognia oraz dymu w budynku. Ich konstrukcja opiera się na materiałach o wysokiej odporności na wysoką temperaturę. Takie drzwi mogą wytrzymać ekstremalne warunki pożarowe przez określony czas, umożliwiając tym samym ewakuację oraz ułatwiając pracę strażakom.

Odporność ogniowa jest określona przez trzy kluczowe parametry:

  1. EI 30 – Oznacza, że drzwi są w stanie zabezpieczyć przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu przez 30 minut. Są często stosowane w miejscach, gdzie pożar może szybko się rozprzestrzenić, ale jednocześnie istnieje potrzeba zapewnienia czasu na ewakuację.
  2. EI 60 – Drzwi o tej klasyfikacji zapewniają ochronę przez 60 minutami pożaru. Są bardziej wytrzymałe i stosowane w miejscach, gdzie potrzebne jest dłuższe opóźnienie rozprzestrzeniania się ognia i ewakuacja może być bardziej skomplikowana.
  3. EI 120 – To najwyższy poziom odporności ogniowej, co oznacza, że drzwi te utrzymają się aż 120 minut w warunkach pożaru. Są stosowane w miejscach, gdzie zagrożenie pożarowe jest najwyższe, na przykład w szpitalach, centrach handlowych lub budynkach użyteczności publicznej.

Bramy przeciwpożarowe pełnią podobną rolę jak drzwi przeciwpożarowe, ale są przeznaczone głównie do stosowania w obiektach przemysłowych, halach magazynowych oraz garażach. Ich konstrukcja opiera się na materiałach o podwyższonej odporności ogniowej oraz na systemach automatycznego zamykania w przypadku pożaru. Bramy te są kluczowe w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się ognia w dużych pomieszczeniach i chronieniu mienia oraz zapasów.

Wydzielanie stref pożarowych za pomocą ścianek

Ścianki przeciwpożarowe to elementy budowlane, które służą do separacji i zabezpieczenia różnych stref w budynku. Mogą być wykonane z materiałów o podwyższonej odporności ogniowej, takich jak płyty gipsowo-kartonowe z wkładkami przeciwpożarowymi. Ścianki przeciwpożarowe mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia z jednej części budynku do drugiej, co umożliwia ewakuację oraz ogranicza straty materialne. Ścianki przeciwpożarowe mogą przybierać różne formy, w tym:

  1. Szklane ściany przeciwpożarowe – Wykonane z wytrzymałego szkła o podwyższonej odporności ogniowej. Zapewniają estetyczny wygląd i dostarczają światła do wnętrza, jednocześnie chroniąc przed rozprzestrzenianiem się ognia.
  2. Ścianki profilowe aluminiowe – Konstrukcje z aluminium łączą estetykę z funkcjonalnością. Są lekkie, ale wytrzymałe oraz odporne na działanie ognia, pełniąc rolę przegród oddzielających strefy pożarowe.
  3. Ścianki profilowe stalowe – Wykonane z mocnej stali, zapewniają najwyższą odporność ogniową. Stosowane w miejscach, gdzie potrzebna jest maksymalna ochrona przed pożarami.