W dzisiejszych czasach inwestowanie w nieruchomości staje się coraz popularniejsze. Budowa lub remont mieszkania, domu czy lokalu to kosztowna inwestycja, dlatego tak istotne jest dokładne rozliczenie kosztów i płatności. W artykule przedstawimy sposób, w jaki należy dokładnie rozliczyć inwestycję w budowę lub remont.

1. Planowanie budżetu – klucz do sukcesu
Najważniejszym krokiem przed rozpoczęciem budowy lub remontu jest dokładne zaplanowanie budżetu. Na początek należy określić orientacyjny koszt całej inwestycji, uwzględniając koszty materiałów, robocizny, projektu, ewentualnych uzgodnień z urzędami czy podatki. To pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek związanych z brakiem środków finansowych w trakcie realizacji projektu.

2. Katalogowanie i segregowanie dokumentów
W trakcie realizacji inwestycji powstaje wiele dokumentów, takich jak rachunki, faktury, umowy, protokoły odbioru itp. Ważne jest, aby na bieżąco katalogować i segregować te dokumenty, tak aby w łatwy sposób móc się do nich odwołać w trakcie rozliczenia inwestycji.

Przydatne narzędzie to także prowadzenie kalendarza budowy, w którym można notować postępy prac oraz płatności.

3. Analiza kosztów
Przed przystąpieniem do rozliczenia kosztów inwestycji należy przeprowadzić ich szczegółową analizę. Koszty można podzielić na stałe i zmienne. Stałe koszty to np. koszty projektu, podatki, opłaty za uzgodnienia itp. Zmienne koszty to koszty związane z robocizną, materiałami oraz narzędziami budowlanymi.

Warto również zwrócić uwagę na koszty nieplanowane, które pojawiają się w trakcie realizacji inwestycji. Należy uwzględnić je w budżecie, tak aby uniknąć braku środków finansowych na późniejszym etapie.

4. Rozliczanie kosztów
Rozliczenie kosztów inwestycji w budowę lub remont polega na zestawieniu wszystkich kosztów poniesionych w trakcie realizacji inwestycji oraz wysokości płatności. Warto pamiętać o dokładnym katalogowaniu dokumentów oraz prowadzeniu kalendarza budowy.

Następnie można dokonać weryfikacji, czy rzeczywiście wszyscy wykonawcy otrzymali zapłatę i czy koszty udokumentowane w fakturach są zgodne z umowami. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieścisłości należy szybko je rozwiązać.

5. Podsumowanie
Ważne jest, aby na bieżąco katalogować i segregować dokumenty oraz prowadzić kalendarz budowy, tak aby uniknąć nieścisłości w trakcie rozliczenia kosztów inwestycji. Przed rozpoczęciem budowy/remontu warto dokładnie zaplanować budżet oraz dokonać analizy kosztów. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kosztów należy uwzględnić je w budżecie. Rozliczanie kosztów to dobry moment na ogólną analizę projektu i określenie, co udało się dobrze, a co należy poprawić w przyszłości.